From Test-Scratch-Wiki

Revision as of 08:23, 28 March 2021 by Ahmetlii (talk | contribs)

Bir C bloğunun genel şekli.

Bir C bloğu "C" harfine benzeyen bir bloktur, böylece diğer bloklar içine girebilir. Bu bloklar koşulları ve döngüleri gerçekleştirirler.

Şekil

C blocks have a "mouth" (it looks like the letter "C", hence the name) — the blocks that will be played with the C block go in these mouths. All but one of the C blocks consist of one mouth — the other, If () Then, Else, consists of two mouths. When any of the other C blocks are dragged over a stack of blocks — if the C is empty — its mouth extends to wrap around them.

(10) defa tekrarla
<(ses yüksekliği :: sensing) > [30]> olana kadar tekrarla
(1) sn.de x: (10) y: (0)'a git :: motion
(1) saniye bekle
x: (0) y: (0) konumuna git :: motion
end
(Miyav v) sesini bitene kadar çal
end

In 1.2.1 and earlier, C-block scripts could only be built one block at a time.

Bloklar

Scratch 2.0'da beş tane C bloğu bulunur ve hepsi Kontrol kategorisinde bulunabilirler.

() ise Sürekli bloğu

In Scratch 1.4'te ve daha öncesinde, () ise Sürekli bloğu bulunmaktaydı. Bu blok daha sonrasında çözümüyle değiştirildi.

sürekli tekrarla
eğer <> ise

Kullanımları

C blokları kontrol ve döngüler için olduklarından dolayı, neredeyse her yerde bulunurlar. Bazı kullanımları şunlardır:

  • Sürekli tekrarlanması gereken şeyler
yeşil bayrak tıklandığında
sürekli tekrarla 
(15) derece saat yönünde dön
end
  • Bir şartı kontrol etmek
[boşluk v] tuşuna basılınca
eğer <(ses yüksekliği) > [30]> ise 
  durdur [all v]
end
  • Bir animasyonu belirli bir süre tekrarlamak
yeşil bayrak tıklandığında
(200) defa tekrarla 
(36) derece saatin tersi yönde dön
[renk v] etkisini (1) değiştir
end

Bu da hem kontrol hem de döngü oluşturmak için bir örnek:

[Canı düşür v] haberini aldığımda
[Can v] i (-1) kadar değiştir
eğer <(Can) = [0]> ise 
(8) defa tekrarla 
[renk v] etkisini (25) değiştir
end
end
  • Başlatma/Durdurma
yeşil bayrak tıklandığında
eğer <[boşluk v] tuşuna basıldı mı?> ise 
durdur [tümü v]
değilse
end

Burada bir kontrol var (Eğer () ise bloğu Can değişkeninin 0 değerinde olup olmadığını kontrol ediyor) ve kontrolün içinde bir tane tekrarlama döngüsü var (with the () Defa Tekrarla bloğu). C bloklarının nasıl diğer C bloklarının içine koyulabildiğine dikkat ediniz.

Tur:Blok Şekilleri

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.