From Test-Scratch-Wiki

(Created page with "{{:Eng:C Block/translate}}frame|The general shape of a '''C block'''. A '''C block''' is a block that is shaped li...")
 
m
 
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{:Eng:C Block/translate}}[[File:The shape of one of the C blocks.png|frame|The general shape of a '''C block'''.]]
+
{{:Eng:C Block/translate}}[[File:The shape of one of the C blocks.png|frame|Bir '''C bloğunun''' genel şekli.]]
A '''C block''' is a [[Eng:Blocks|block]] that is shaped like a "C", so other blocks can fit inside it. These blocks perform the [[Eng:Boolean Block|conditions]] and loops.
+
Bir '''C bloğu''' "C" harfine benzeyen bir [[Tur:Bloklar|blok]]tur, böylece diğer bloklar içine girebilir. Bu bloklar [[Tur:Boolean Bloğu|koşulları]] ve döngüleri gerçekleştirirler.
  
==Shape==
+
==Şekil==
C blocks have a "mouth" (it looks like the letter "C", hence the name) {{-}} the blocks that will be played with the C block go in these mouths. All but one of the C blocks consist of one mouth {{-}} the other, [[Eng:If () Then, Else (block)|If () Then, Else]], consists of two mouths. When any of the other C blocks are dragged over a stack of blocks {{-}} if the C is empty {{-}} its mouth extends to ''wrap'' around them.
+
C bloklarının bir "ağzı" vardır ("C" harfine benzer, isminin kökeni buradan gelir) {{-}} C bloğu ile çalışacak bloklar bu ağızlara girerler. Bir tane hariç tüm C blokları bir ağızdan oluşurlar {{-}} diğeri, [[Tur:Eğer () ise, Değilse (blok)|Eğer () ise, Değilse]] iki ağızan oluşur. Diğer C bloklarından herhangi biri bir blok yığınına doğru sürüklendiğinde {{-}} eğer C boşsa {{-}} blok ağzı blokların çevresinde ''sarmak'' için genişler.
  
<scratchblocks>repeat (10)
+
<scratchblocks>(10) defa tekrarla
repeat until <(loudness) > [30]>
+
<(ses yüksekliği :: sensing) > [30]> olana kadar tekrarla
glide (1) secs to x: (10) y: (0)
+
(1) sn.de x: (10) y: (0)'a git :: motion
wait (1) secs
+
(1) saniye bekle
go to x: (0) y: (0)
+
x: (0) y: (0) konumuna git :: motion
 
end
 
end
play sound [meow v] until done
+
(Miyav v) sesini bitene kadar çal
 
end</scratchblocks>
 
end</scratchblocks>
  
In 1.2.1 and earlier, C-block scripts could only be built one block at a time.
+
1.2.1'de ve daha öncesinde, C bloğu betiklerinde tek seferde sadece bir blok çalıştırılabilirdi.
  
==Blocks==
+
==Bloklar==
In [[Eng:Scratch 2.0|Scratch 2.0]], there are five C blocks, and they can all be found in the [[Eng:Control Blocks|Control]] category.
+
[[Tur:Scratch 2.0|Scratch 2.0]]'da beş tane C bloğu bulunur ve hepsi [[Tur:Control Blokları|Kontrol]] kategorisinde bulunabilirler.
  
 
*[[Eng:Forever (block)|Forever]]
 
*[[Eng:Forever (block)|Forever]]
Line 25: Line 25:
 
*[[Eng:Repeat Until () (block)|Repeat Until ()]]
 
*[[Eng:Repeat Until () (block)|Repeat Until ()]]
  
[[File:Forever if ().png|thumb|The Forever If () block.]]
+
[[File:() ise Sürekli.PNG|thumb|() ise Sürekli bloğu]]
In [[Eng:Scratch 1.4|Scratch 1.4]] and earlier, there was also a {{b|Forever If ()}} block. It was replaced with its workaround.
+
 
 +
In [[Tur:Scratch 1.4|Scratch 1.4]]'te ve daha öncesinde, {{b|() ise Sürekli}} bloğu bulunmaktaydı. Bu blok daha sonrasında çözümüyle değiştirildi.
 +
 
 
<scratchblocks>
 
<scratchblocks>
forever
+
sürekli tekrarla
if <> then
+
eğer <> ise
 
</scratchblocks>
 
</scratchblocks>
  
==Uses==
+
==Kullanımları==
As C blocks are for checks and loops, they are used almost everywhere. Some uses include:
+
C blokları kontrol ve döngüler için olduklarından dolayı, neredeyse her yerde bulunurlar. Bazı kullanımları şunlardır:
*Things that must go on forever
 
  
<scratchblocks>when gf clicked
+
*Sürekli tekrarlanması gereken şeyler
forever
 
turn cw (15) degrees</scratchblocks>
 
  
*Checking a condition
+
<scratchblocks>yeşil bayrak tıklandığında
 +
sürekli tekrarla
 +
(15) derece saat yönünde dön
 +
end</scratchblocks>
  
<scratchblocks>when [space v] key pressed
+
*Bir şartı kontrol etmek
if <(loudness) > [30]> then
+
 
stop [all v]
+
<scratchblocks>[boşluk v] tuşuna basılınca
 +
eğer <(ses yüksekliği) > [30]> ise
 +
  durdur [all v]
 
end</scratchblocks>
 
end</scratchblocks>
  
*Repeating an animation a certain amount of times
+
*Bir animasyonu belirli bir süre tekrarlamak
  
<scratchblocks>when gf clicked
+
<scratchblocks>yeşil bayrak tıklandığında
repeat (200)
+
(200) defa tekrarla
turn ccw (36) degrees
+
(36) derece saatin tersi yönde dön
change [color v] effect by (1)
+
[renk v] etkisini (1) değiştir
 
end</scratchblocks>
 
end</scratchblocks>
  
Here is an example for both checks and looping:
+
Bu da hem kontrol hem de döngü oluşturmak için bir örnek:
  
 
<scratchblocks>
 
<scratchblocks>
when I receive [Decrease health v]
+
[Canı düşür v] haberini aldığımda
change [Health v] by (-1)
+
[Can v] i (-1) kadar değiştir
if <(health) = [0]> then
+
eğer <(Can) = [0]> ise
repeat (8)
+
(8) defa tekrarla
change [color v] effect by (25)
+
[renk v] etkisini (25) değiştir
 
end
 
end
 
end
 
end
 
</scratchblocks>
 
</scratchblocks>
  
*Starting/Stopping
+
*Başlatma/Durdurma
 
<scratchblocks>
 
<scratchblocks>
when gf clicked
+
yeşil bayrak tıklandığında
if<key [space v] pressed?> then
+
eğer <[boşluk v] tuşuna basıldı mı?> ise
stop [all v]
+
durdur [tümü v]
else
+
değilse
 
end
 
end
 
</scratchblocks>
 
</scratchblocks>
There is a check (the [[Eng:If () Then (block)|If () Then]] block is checking if the [[Eng:variable|variable]] ''Health'' has a value of 0), and inside the check is a repeat loop (with the [[Eng:Repeat () (block)|Repeat ()]] block). Note how C blocks can be placed inside other C blocks.
+
Burada bir kontrol var ([[Tur:Eğer () ise (blok)|Eğer () ise]] bloğu ''Can'' [[Tur:Değişken|değişkeninin]] 0 değerinde olup olmadığını kontrol ediyor) ve kontrolün içinde bir tane tekrarlama döngüsü var (with the [[Tur:() Defa Tekrarla (blok)|() Defa Tekrarla]] bloğu). C bloklarının nasıl diğer C bloklarının içine koyulabildiğine dikkat ediniz.
{{Block Shapes}}
+
 
[[Category:Block Shapes]]
+
{{Tur:Blok Şekilleri}}
 +
[[Category:Tur/Blok Şekilleri]]
 
[[de:Blockform = Klammer-Blöcke]]
 
[[de:Blockform = Klammer-Blöcke]]

Latest revision as of 08:39, 28 March 2021

Bir C bloğunun genel şekli.

Bir C bloğu "C" harfine benzeyen bir bloktur, böylece diğer bloklar içine girebilir. Bu bloklar koşulları ve döngüleri gerçekleştirirler.

Şekil

C bloklarının bir "ağzı" vardır ("C" harfine benzer, isminin kökeni buradan gelir) — C bloğu ile çalışacak bloklar bu ağızlara girerler. Bir tane hariç tüm C blokları bir ağızdan oluşurlar — diğeri, Eğer () ise, Değilse iki ağızan oluşur. Diğer C bloklarından herhangi biri bir blok yığınına doğru sürüklendiğinde — eğer C boşsa — blok ağzı blokların çevresinde sarmak için genişler.

(10) defa tekrarla
<(ses yüksekliği :: sensing) > [30]> olana kadar tekrarla
(1) sn.de x: (10) y: (0)'a git :: motion
(1) saniye bekle
x: (0) y: (0) konumuna git :: motion
end
(Miyav v) sesini bitene kadar çal
end

1.2.1'de ve daha öncesinde, C bloğu betiklerinde tek seferde sadece bir blok çalıştırılabilirdi.

Bloklar

Scratch 2.0'da beş tane C bloğu bulunur ve hepsi Kontrol kategorisinde bulunabilirler.

() ise Sürekli bloğu

In Scratch 1.4'te ve daha öncesinde, () ise Sürekli bloğu bulunmaktaydı. Bu blok daha sonrasında çözümüyle değiştirildi.

sürekli tekrarla
eğer <> ise

Kullanımları

C blokları kontrol ve döngüler için olduklarından dolayı, neredeyse her yerde bulunurlar. Bazı kullanımları şunlardır:

  • Sürekli tekrarlanması gereken şeyler
yeşil bayrak tıklandığında
sürekli tekrarla 
(15) derece saat yönünde dön
end
  • Bir şartı kontrol etmek
[boşluk v] tuşuna basılınca
eğer <(ses yüksekliği) > [30]> ise 
  durdur [all v]
end
  • Bir animasyonu belirli bir süre tekrarlamak
yeşil bayrak tıklandığında
(200) defa tekrarla 
(36) derece saatin tersi yönde dön
[renk v] etkisini (1) değiştir
end

Bu da hem kontrol hem de döngü oluşturmak için bir örnek:

[Canı düşür v] haberini aldığımda
[Can v] i (-1) kadar değiştir
eğer <(Can) = [0]> ise 
(8) defa tekrarla 
[renk v] etkisini (25) değiştir
end
end
  • Başlatma/Durdurma
yeşil bayrak tıklandığında
eğer <[boşluk v] tuşuna basıldı mı?> ise 
durdur [tümü v]
değilse
end

Burada bir kontrol var (Eğer () ise bloğu Can değişkeninin 0 değerinde olup olmadığını kontrol ediyor) ve kontrolün içinde bir tane tekrarlama döngüsü var (with the () Defa Tekrarla bloğu). C bloklarının nasıl diğer C bloklarının içine koyulabildiğine dikkat ediniz.

Tur:Blok Şekilleri

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.