From Test-Scratch-Wiki

< Ukr:Головна Сторінка

Shortcut:
S:FA

Please remember to update the list of previously featured articles whenever a new article is featured.
Also, all EW and admins, please keep this template in sync with Article of the Month.

Move () Steps.png
Перемістити на () кроків (блок) це зчіплюючий блок руху. Він використовується для переміщення спрайту на задану кількість кроків вперед залежно від напряму. Один крок дорівнює одному пікселю. Стандартне значеня цього блоку - 10 кроків.

Більше...