From Test-Scratch-Wiki

Revision as of 15:12, 20 October 2019 by VFDan (talk | contribs) (Added Albanian Translation)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Welcome to my Test Wiki userpage! I know English and Albanian, and currently am learning Spanish.

Përshëndetje! Kjo është userpage imje për Testoni Wiki. Unë e di Anglisht edhë Shqip, edhë une jam mësim Spanjisht.