From Test-Scratch-Wiki

Archive.png This article or section documents a feature not included in the current version of Scratch (2.0). It is only useful from a historical perspective.
Scratch 1.3
1.3.png
Variants 1.3, 1.3.1
Release Date 1.3

— 2 października 2008
1.3.1 — 21 listopada 2008

Programming language Squeak
Download Officjalne instalatory:

1.3.1
1.3

Forum topic
« Pol:Scratch 1.2 Pol:Scratch 1.4 »

Scratch 1.3 został wypuszczony 2 października, 2008[1], wyposażony w istotne nowe funkcje, jak listy. Scratch 1.3 nie może teraz być pobrany z głównej strony od Scratch 2.0, ponieważ strona do pobrania tutaj jest przestrzażała, lecz pobranie da się znaleść na zewnętrznej stronie.

Funkcje

Scratch 1.3 nie miał dużo zmian, lecz niektóre z tych co miał były istotne.

Błąd znikającego tekstu został pierwszy zdokumentowany w tej wersji.

Bloki

Bloki C (oprócz Jeżeli () To, W Przeciwnym Razie, ponieważ ma dwa otwory) owijają się wokół bloków pod nimi.

Komentarze zostały dodane w formie, której istnieją teraz.

Interfejs

  • Czcionka zmieniona na Verdana
  • Nie pokazuje już licznika kostiumów w miniaturce
  • Przycisk "Eksportuj" usunięty
  • Ikona przeciąganego duszka przeniesiona koło nazwy duszka
  • Bardziej eleganckie okno dialogowe wyboru pliku

Warianty

Scratch 1.3.1 został wypuszczony 21 listopada 2008. Zawierał aktualizacje do tłumaczenia. Blok nuty także został usunięty w tej wersji przez jego błędy.

Zdjęcia

Referencje


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.