From Test-Scratch-Wiki

Lohkot ovat palapelin osia joita käytetään koodin luomiseen scratchissä. Lohkot yhteytyvät toisiinsa pystysuoraan kuin palapeli, jossa jokaisella lohkotyypillä on oma muoto ja erityinen paikka mihin sen pystyy yhdistäytymään, mikä estää syntaksivirheet. Yhdistettyjen lohkojen pinoja kutsutaan komentosarjoiksi.

Lohkoja on usein helpompi käyttää kuin tekstipohjaista ohjelmointia, koska kirjoitetut käskyt pitää muistaa ja syntaksivirheitä tulee helpommin. Tekstipohjainen ohjelmointi saattaa olla kuitenkin joustavampaa, koska lohkoja on vaikea muokata.

Lohkot voidaan jakaa kymmeneen luokkaan: Liike, Ulkonäkö, Ääni, Tapahtumat, Ohjaus, Tuntoaisti, Toiminnot, Muuttujat, Listat ja Omat lohkot. Listalohkot näkyvät Muuttujalohkojen alapuolella.

Scratchissä on yhteensä seitsemän hattulohkoa, viisi C-lohkoa, kolmekymmentäyksi ilmoittaja(reportteri)lohkoja, kolmetoista totuusarvolohkoa, kaksi loppulohkoa (joiden alle ei voida yhdistää lisää palikoita) ja viisikymmentäyhdeksän pino-lohkoa (pinottavaa lohkoa), yhteensä sataseitsemäntoista lohkoa.

Lohkojen Muodot

Lohkojen muotoja on kuusi erilaista: Hattu, Pino, Totuusarvo, Ilmoittaja(reportteri), C ja loppulohko.

Hattulohkot

Hattulohkojen muoto

Hattulohkot ovat lohkoja, jotka aloittavat jokaisen komentosarjan. Ne ovat muotoiltu siten, että niiden yläosa on pyöristetty ja pohjassa on kolo, joten voit yhdistää lohkoja vain niiden alle. Scratch editorissa on 11 hattulohkoa, joista kuusi kuuluu Tapahtumalohkoihin, yksi Ohjauslohkoihin ja yksi Omiin lohkoihin (Jos sellainen on luotu).

Pinolohkot

Pino-lohkojen muoto

Pinolohkot ovat lohkoja, jotka suorittavat pääkäskyt. Ne ovat muotoiltu siten, että yläreunassa on kolo ja alhaalla kohouma, joten lohkoja voidaan sijoittaa niiden yläpuolella ja alapuolelle. Pinolohkoja on yhteensä 77 — yleisin lohkon muoto.

Totuusarvolohkot

Totuusarvolohkojen muoto

Totuusarvolohkot ovat ehtoja — jotka ovat joko tosi tai epätosi (True ja False). Ajattele niitä "kyllä-ei" kysymyksinä. Esimerkiksi jos kysyisit tietokoneelta "onko 5 + 5 = 10?", se vastaisi joko "tosi" tai "epätosi". Kuusikulmaisia lohkoja on olemassa 13 kappaletta scratch editorissa.

Ilmoittajalohkot

Ilmoittajalohkojen muoto

Ilmoittajalohkot ovat arvoja. Ilmoittajalohkot voivat sisältää numeroita ja merkkijonoja. Se on kuin kysyisi ystävältä esimerkiksi "Kuinka paljon on 2+3?", ja he vastaisivat "5". Se voi myös ilmoittaa muuttujan arvon. Esimerkiksi, jos kysyt ystävältä "Mikä on ikäsi?", he voisivat vastata: "15". Pyöreitten reunojen muotoisia lohkoja on 37 — lukuun ottamatta teoreettisesti ääretöntä märää Ilmoittajalohkoja, joita voidaan tehdä kullekin muuttujalle ja listalle.

C-lohkot

C-lohkojen muoto

C-lohkot ovat lohkoja, jotka ovat "C" kirjaimen muotoisia. Nämä lohkot tarkistavat onko ehto "totta" tai silmukoi koodin sen sisällä. C-lohkoja on viisi, ja ne kaikki löytyvät Ohjaus-luokasta. Joidenkin C-lohkojen alle ei voi laittaa lisää lohkoja.

Loppulohkot

Loppulohkojen muoto

Loppulohkot ovat lohkoja, jotka lopettavat komentojonon. Ne on muotoiltu siten että yläreunassa on kolo ja alareuna on tasainen, joten et voi laittaa lohkoja sen alle. On olemassa kaksi Loppulohkoa, jotka molemmat löytyvät Ohjaus-luokasta.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.