From Test-Scratch-Wiki

זוז () צעדים
2.0 Move () Steps.png
קטגוריה תנועה
סוג ערימה
נוסף בגרסה 1.0

הבלוק זוז () צעדים הוא בלוק תנועה ובלוק ערימה. הבלוק מזיז את הדמות קדימה בכיוון שהיא פונה אליו ובמספר הצעדים הרשום. צעד שווה לפיקסל אחד באורכו. ערך ברירת המחדל בבלוק הוא 10, אבל אפשר לשנות אותו לכל מספר. הבלוק בעצם משתמש בטרינוגומטריה כדי למצוא את הכיוון שאליו צריך להתקדם.

בהנחה שהגריד השחור מציג פוזיציות של פיקסלים, העיגול האדום מסמל מרחק של פיקסל (צעד) אחד מנקודת ההתחלה, העיגול הכתום מסמל מרחק של שניים והעיגול הירוק מסמל מרחק של שלושה.

תסריטים בסיסיים עם הבלוק

במקום ליצור תסריטים מרוכבים הכוללים שינויים ברכיבי ה - X וה - Y (יתווסף בהמשך), הבלוק מאפשר הזזה פשוטה של הדמות קדימה. כמה שימושים נפוצים לבלוק:

  • גורמת לדמות לזוז ללא הפסקה מצד לצד
כאשר לוחצים על דגל ירוק
קבע אופן סיבוב [שמאל-ימין v]
לעולמים 
  זוז (10) צעדים
  בנגיעה במסגרת הפוך כיוון
end
  • גורמת לדמות לנוע באנימציה
כאשר לוחצים על דגל ירוק
חזור (10) פעמים 
  זוז (10) צעדים
end
  • גורמת לדמות לנוע אחרי העכבר
כאשר נלחץ מקש [חץ ימני v]
פנה לכיוון (90 v)
זוז (10) צעדים

טריוויה

  • אפשר להשתמש במספרים שליליים כמספר הצעדים, והתוצאה היא שהדמות זזה אחורה ולא קדימה, אבל מבלי להסתובב.‏ערך זה היה ערך מומלץ בנובמבר של 2017!‏