From Test-Scratch-Wiki

Мої блоки, або користувацькі блоки, — одна з десяти категорій блоків Скретч. Вони містять складені користувачем процедури. Це скорочує запис, якщо один і той самий фрагмент скрипту слід використати в кількох спрайтах. Вони відображуються у світло-малиновому кольорі. Шаблон для створення користувацького блоку належить до блоків-шапок, а створений такий блок — до зчіплюючих блоків.

Спочатку в проєкті ця категорія порожня й містить лише кнопку "Створити блок". Технічно вона може містити довільну кількість блоків, стільки, скільки створить скретчер. Але всі вони створюються за допомогою єдиного шаблону. Також у цій категорії відображуються блоки, надані розширеннями.

Створений користувацький блок є зчіплюючим блоком, він може отримувати параметри, значення яких визначаються при застосуванні цього блоку. Кількість його можливих застосувань не обмежується.

Блоки

Note Примітка: натискай на блок, аби дізнатися про нього більше!

Скретч 3.0 містить такий блок-шапку як шаблон для користувацького блоку:

Створення власного блоку

Головна стаття: Визначити () (блок)

Натискання кнопки "Створити блок" відкриває діалог із запитом на назву блоку. Тут також можна визначити набір формальних параметрів процедури (користувацького блоку) та інші подробиці.

Застосування користувацьких блоків

Головна стаття: Визначити () (блок)

Користувацькі блоки (аналог підпрограм, процедур, методів у мовах програмування високого рівня) корисні в багатьох ситуаціях:

  • для зменшення розміру проєкту, а отже, часу його завантаження
  • як можливість найефективніше виконувати скрипт (без оновлення екрану)
  • для поліпшення загальної організації програми, зокрема, її зрозумілості

Користувацькі блоки можуть брати аргументами (формальними параметрами) числа, рядки та булеві значення, що задається при створенні кожного нового блоку.

Історія

The current looks of More Blocks in Scratch 2.0
The past versions of the Define block

Мій блок, або користувацький блок, з'явився вперше у версії ??. У Скретч 2.0 і старших версіях ці блоки мали інше оформлення чи навіть іншу назву шаблону.

Багато скретчерів хотіли б мати в своєму розпорядженні користувацькі блоки-репортери та булеві блоки[1]. Вони мали б такий вигляд. Це аналог функцій — процедур, які повертають значення.

Дивись також

Джерела

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.