From Test-Scratch-Wiki

Saluton, Koreioj! Kaj saluton, Esperantistoj! Mi estas Skracxero.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.