From Test-Scratch-Wiki

Welcome to my Test Wiki userpage! I know English and Albanian, and currently am learning Greek.

Përshëndetje! Kjo është userpage imje për Testoni Wiki. Unë e di Anglisht edhë Shqip, edhë une jam mësim Grek.