From Test-Scratch-Wiki

< Heb:עמוד ראשי

הוסיפו לפה אירועים עדכניים הקשורים בקהילת סקראץ' בארץ או בחו"ל. מקסימום 5 אירועים ברשימה.‏

30/11/2017 - !רביעי ויקי הראשון של הויקי בעברית
הויקי בעברית מקבלת את ההופעה הראשונה שלה ברביעי ויקי|רביעי ויקי.‏
18/11/2017 - הויקי בעברית מוקמת
הויקי בעברית נוצרה בתאריך הזה.‏