From Test-Scratch-Wiki

< Lat:Pagina prima

November 12, 2018 — tarekzaki Scratchem curatorem est
tarekzaki, in ante page, Scratchem curatorem trecenti viginti novem est. Gratulationes!
November 5, 2018 — -invisible- Scratchem curatorem est
-invisible-, in ante page, Scratchem curatorem trecenti viginti novem est. Gratulationes!
October 29, 2018 — Bumaof Scratchem curatorem est
Bumaof, in ante page, Scratchem curatorem trecenti viginti novem est. Gratulationes!
October 23, 2018 — Museum informationis Scratchis - Latina
Museum informationis Scratchis Latina est museum informatis!