From Test-Scratch-Wiki

(Redirected from Tur:Betik)

"Program" redirects here. For an explanation of the process of writing programs with code, see Programming.
yeşil bayrak tıklandığında
<(zamanlayıcı) > [10]> olana kadar tekrarla 
 [fare-konumu v] ' e git
end
(3) saniye boyunca [Miyav!] de
Örnek bir dizi.

Bir dizi , birbirleriyle bağlanmış blokların bir koleksiyonu veya yığınıdır. Bloklar ve sıraları çok önemlidir, çünkü kuklaların birbirileriyle veya sahne ile nasıl etkileşime geçeceğini belirler. Bazen blokların veya kodun ne yaptığını açıklamak için kodlara yorumlar eklenir.

Kullanımı

Script' lerle çalışmak kolaydır. Bazı "kurallar" aşağıdaki gibidir:

 • Bir script oluşturmak için, sadece blok paletinden blokları dışarıya sürükleyip birleştirmek gereklidir.
 • Blokları birleştirmek için, başka bir bloğun üstüne, altına veya içine sürüklenmelilerdir. (Şapka blokları dışında.)
 • Blokları ayırmak için, başka yerlere sürüklenmeleri gerekir.
 • Bir script' i kaldırmak için, herhangi bir blok paletine sürüklenmelidir, veya şapka bloğuna sağ tıklanıp "Sil"e basılması gerekir.
 • Tek bir script' i çalıştırmak için, sadece üstüne basılmalıdır.

Script' ler her kuklanın veya sahne' nin kod bölümünden düzenlenebilir.

Yapı

Her blok şekli tasarımlıdır bu yüzden bunlardan bir veya daha fazlasını yapabilirler:

 • Bir "script" başlatma
 • "Script"' in sonuna eklenme
 • Bir "script"' i bitirme
 • Diğer blokların içine uyma
 • Diğer blokları içerme

Bundan dolayı bir "script" oluşturmak için bir yapboz gibi toplanırlar. Bu, söz dizimi hatalarını önler.

Tanımı

Scratch programında bir komut dosyası, Şapka Bloğu ile başlayan bir veya bir dizi blok olarak tanımlanır. Tek bir blok bile hak kazanabilir. Ancak, komut dosyalarına genellikle en az iki bloktan oluşan blok kümeleri denir.

Dizi Hataları

Archive.png This article or section documents a feature not included in the current version of Scratch (3.0). It is only useful from a historical perspective.
Hata olunca dizi, kırmızıya döner.

Eski sürümleri kullanırken, belli blokları birleştirirken, bazen imkansız bir dizi oluşturmak mümkündü. (İmkansız dizi, çalışması mümkün değil anlamına gelir. Alttaki örneğe bakınız.) Geliştirme modunda, imkansız diziler çalıştırıldığında, dizinin etrafı kırmızı olur, sorun çıkaran blok kırmızıya döner ve tüm dizi durdurulur. Çevrimiçiyken, oynatıcı onu tamamen görmezden gelir ve mümkünse devam eder. Şimdiki 2.0 sürümünde, gösterilen gibi bir hata olursa, dizi sadece durur.

Hatalar genellikle matematiksel sebeplerle olur. (mesela dizi bir sayıyı sıfıra bölmeye veya negatif bir'in karekökünü bulmaya çalıştığında). Trigonometrik hatalar da ayrıca yaygındır. Başka yaygın hatalar sadece bir kuklaya veya sahneye özel bir blok kullanmaya veya bir listenin olmayan bir ögesine erişilmeye çalışırken gerçekleşir.

Bu çeşit hataları düzeltmek için dizi hatalarını düzeltme makalesine bakınız.

Ayrıca Bakınız

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.