From Test-Scratch-Wiki

"Program" redirects here. For an explanation of the process of writing programs with code, see Programming.
when gf clicked
repeat until <(timer) > [10]>
 go to [mouse-pointer v]
end
say [Meow!] for (3) secs
An example script.

Bir script , birbirleriyle bağlanmış blokların bir koleksiyonu veya yığınıdır. Bloklar ve sıraları çok önemlidir, çünkü kuklaların birbirileriyle veya sahne ile nasıl etkileşime geçeceğini belirler. Bazen blokların veya kodun ne yaptığını açıklamak için kodlara yorumlar eklenir.

Kullanımı

Script'lerle çalışmak kolaydır. Bazı "kurallar" aşağıdaki gibidir:

 • Bir script oluşturmak için, sadece blok paletinden blokları dışarıya sürükleyip birleştirmek gereklidir.
 • Blokları birleştirmek için, başka bir bloğun üstüne, altına veya içine sürüklenmelilerdir. (Şapka blokları dışında.)
 • Blokları ayırmak için, başka yerlere sürüklenmeleri gerekir.
 • Bir script'i kaldırmak için, herhangi bir blok paletine sürüklenmelidir, veya şapka bloğuna sağ tıklanıp "Sil"e basılmalıdır.
 • Tek bir script'i çalıştırmak için, sadece üstüne basılmalıdır.

Script'ler her kuklanın veya Sahne'nin kod bölümünden düzenlenebilir.

Yapı

Her blok şekli tasarımlıdır bu yüzden bunlardan bir veya daha fazlasını yapabilirler:

 • Bir "script" başlatma
 • "Script"in sonuna eklenme
 • Bir "script"i bitirme
 • Diğer blokların içine uyma
 • Diğer blokları içerme

Bundan dolayı bir "script" oluşturmak için bir yapboz gibi toplanırlar. Bu, söz dizimi hatalarını önler.

Tanımı

A script is defined within the Scratch program as one or a set of blocks that begins with a Hat Block. Even a single block can qualify. However, scripts are usually referred to as sets of blocks that consist of at least two blocks.

Script Hataları

Archive.png This article or section documents a feature not included in the current version of Scratch (2.0). It is only useful from a historical perspective.
Hata olunca, script kırmızıya döner.

Eski sürümleri kullanırken, belli blokları birleştirirken, bazen imkansız bir script oluşturmak mümkündüt (imkansız script çalışamaz anlamına gelir, alttaki örneğe bakınız.) Geliştirme modunda, imkansız script'ler çalıştırıldığında, script'in etrafı kırmızı olur, sorun çıkaran blok kırmızıya döner, ve tüm script durdurulur. Çevrimiçiyken, oynatıcı onu tamamen görmezden gelir ve mümkünse devam eder. Şimdiki 2.0 sürümünde, gösterilen gibi bir hata olursa, script sadece durur.

Hatalar genellikle matematiksel sebeplerle olur, mesela script bir sayıyı sıfıra bölmeye veya negatif bir'in karekökünü bulmaya çalıştığında. Trigonometrik hatalar da ayrıca yaygındır. Başka yaygın hatalar sadece bir kuklaya veya sahneye özel bir blok kullanmaya veya bir listenin olmayan bir ögesine erişilmeye çalışırken gerçekleşir.

Bu çeşit hataları düzeltmek için Script hatalarını düzeltme makalesine bakınız.

Ayrıca Bakınız

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.