From Test-Scratch-Wiki

SandCastleIcon.png Bu sayfa Scratch tarafından güvenilmeyen veya Vikipedi tarafından barındırılmayan sitelere bağlantılar içerir. Diğer sitelerin güvenliğini garanti edemeyeceğimizden ötürü, interneti kullanırken güvende kalmayı unutmayınız.
Bu sayfa veya bölüm Scratch'in şu anki versiyonunu (versiyon 3.0) belgeler. Scratch 2.0 versiyonundaki sayfa için Tur:Bloklar (2.0) sayfasına bakınız. Scratch 1.4 versiyonundaki sayfa için  (1.4) sayfasına bakınız.
Bu madde editörde kullanılan kod parçaları hakkındadır. Başlığın diğer anlamları için, Bloklar (anlam ayrımı) ve Program (anlam ayrımı) sayfasına bakınız.


(10) adım git
() Adım Git bloğu.
yeşil bayrak tıklandığında
(10) adım git
(2) saniye boyunca [Merhaba!] de
sürekli tekrarla 
 eğer <<(puan :: variables) > (50)> ve <[fare-imlecine v] değiyor mu?>> ise 
  (2) saniye dans et :: custom
  [Kazandı v] haberini sal
  [Alkış v] sesini bitene kadar çal
  (100) defa tekrarla 
   (eğim :: variables) notasını (0.1) saniye çal
   [eğim v] ' i (1) kadar değiştir
  end
 end
end
Bir dizi örneği.

Bloklar, Scratch düzenleyicide kod oluşturmak için kullanılan yapboz parçalarıdır.

Bloklar, her veri türünün (şapka, yığın, bildirici, boolean veya kapak) kendi şekline sahip olduğu ve yazım hatalarının oluşmasını önleyen, içine yerleştirilmesi için özel olarak şekillendirilmiş bir yuvaya sahip olan bir yapboz gibi dikey olarak birbirine bağlanır. Birbirine bağlı bloklar dizisine dizi (diğer bir tabiri ile betik) denir.

Blokların, yazılan komutlar gibi ezberlenmesi gerekmediğinden ve yazım hataları oluşamayacağından, metin tabanlı programlamaya göre bloklarla çalışmak genellikle daha kolaydır. Bununla birlikte metin tabanlı programlama yöntemleri, bloklar kolayca düzenlenemediğinden daha esnektir.

On adet blok kategorisi vardır: Hareket, Görünüm, Ses, Olay, Kontrol, Algılama, Operatörler, Değişkenler, Liste ve Bloklarım. Liste blokları Değişken Blokları içinde yer alır.

Toplamda, sekiz Şapka Bloğu, beş C Bloğu, 34 Bildirici Bloğu, 14 Boolean Bloğu, iki Kapak Bloğu ve 62 Yığın Bloğu olmak üzere toplamda 125 adet blok vardır. (blok sayıları, uzantıları içermez)

Blok Şekilleri

Altı farklı blok şekli vardır: Şapka, Yığın, Boolean, Bildirici, C ve Kapak. Altı farklı blok şekli vardır: Şapka, Yığın, Boolean, Bildirici, C ve Kapak.

Şapka blokları

Bir Şapka bloğunun şekli.
Ana madde: Şapka Bloğu

Şapka blokları, her diziyi başlatan bloklardır. Yuvarlak bir tepe ve altında bir çıkıntı şeklindedirler — bunun sebebi, yalnızca altlarına blok yerleştirmenize izin vermektir. Scratch düzenleyicide, altısı Olaylar kategorisinde, biri Kontrol kategorisinde ve biri de (bir özel blok oluşturulduğu takdirde) Bloklarım kategorisinde olmak üzere toplam sekiz adet Şapka bloğu vardır.

Yığın blokları

Bir Yığın bloğunun şekli.
Ana madde: Yığın Bloğu

Yığın blokları, ana komutları gerçekleştiren bloklardır. Üstlerinde bir çentik ve altlarında bir tümsek vardır — bunun sebebi, kullanıcının bu bloğun altına veya üstüne blok yerleştirebilmesi içindir. 63 Yığın bloğu vardır — en yaygın blok şeklidir.

Boolean blokları

Bir Boolean bloğunun şekli.
Ana madde: Boolean Bloğu

Boolean blokları, koşul belirtirler — ya doğru ya da yanlıştırlar. Bunları "evet-hayır" olarak düşünebilirsiniz. Örneğin, bir bilgisayara "2 + 2 = 4 müdür?" diye sorarsanız, size "Doğrudur" ya da "Yanlıştır" diyecektir. Altıgen bir şekle sahip olan bu bloklardan 14 adet bulunur.

Bildirici blokları

Bir Bildirici bloğunun şekli.
Ana madde: Bildirici Bloğu

Bildirici blokları, bir değeri temsil ederler. Bildirici blokları sayıları ve dizileri saklayabilir. Örneğin, bir arkadaşınıza "2 + 2 nedir?" diye sormak gibidir. O da sonuç olarak "4" cevabını verir. Ayrıca bir değişken bildirebilir. Örneğin, "Yaşınız nedir?" diye sorduğunuzda "15" cevabını verebilir. Yuvarlatılmış kenarlarla şekillendirilmiş bu bloklardan 34 adet vardır — teorik olarak her değişken ve liste için yapılabilecek sonsuz sayıda Bildirici bloğu olabilir. Bu yüzden bunlar dahil değildir.

C blokları

Bir C bloğunun şekli.
Ana madde: C Bloğu

C blokları, "C" şeklinde görünen bloklardır. "Wrap blocks"(Blok sarar) olarak da bilinen bu bloklar, C'lerin içindeki blokları bir döngüye sokar veya bir koşulun "doğru" olup olmadığını kontrol eder. Beş adet C bloğu vardır ve bunlar Kontrol kategorisinde bulunabilir. C bloklarının altları düz veya devam eden şekilde olabilir.

Kapak blokları

Bir Kapak bloğunun şekli.
Ana madde: Kapak Bloğu

Kapak blokları, dizileri sonlandıran bloklardır. Üstleri girintili ve altları düzdür — bu sebeple altlarına herhangi bir blok yerleştiremezsiniz. Her ikisi de Kontrol kategorisinde bulunan iki Kapak bloğu vardır.

.

Blok Kategorileri

Ana madde: Blok Kategorileri
Blok kategorileri.

Bloklar 9 kategoriye ayrılır: Hareket, Görünüm, Ses, Olaylar, Kontrol, Algılama, Operatörler, Değişkenler ve Bloklarım. Her kategoride farklı bir işlevi yerine getiren bloklar vardır. Ayrıca, blok listesi içinden seçilerek eklenebilecek 11 adet uzantı kategorisi vardır. Blok kategorileri, Blok Paletinin solundaki kısımda yer alır ve uzantılar eklendiklerinde orada görünürler.

Blokların Listesi

Scratch 3.0 içinde (uzantılar veya gizli bloklar hariç) 125 adet normal blok vardır. 80 adet ise uzantı bloğu vardır (Raspberry Pi blokları hariç).

Hareket blokları

Ana madde: Hareket Blokları

Hareket blokları, Kuklanın hareketini kontrol eden bloklardır. Scratch 3.0'da 17 adet Hareket bloğu vardır. Sahnenin, hareket edemediği için hareket blokları yoktur.

Scratch 3.0, aşağıdaki on beş Hareket Yığın bloğuna sahiptir:

— Kuklayı, kuklanın baktığı yöne doğru belirtilen adım sayısı kadar ileriye taşır.

— Kuklayı (saat yönünde doğru) belirtilen miktarda döndürür.

— Kuklayı (saat yönünün tersine doğru) belirtilen miktarda döndürür.

— Kuklayı belirtilen yöne doğru döndürür.

— Kuklayı fare imlecine veya başka bir kuklaya doğru döndürür.

— Kuklayı belirtilen X ve Y konumuna taşır.

— Kuklayı fare imlecine, rastgele bir konuma veya başka bir kuklaya taşır.

— Belirtilen süre kuklayı belirtilen konuma kaydırır.

— Kuklayı belirtilen süre içinde fare imlecine, rastgele bir konuma ya da başka bir kuklanın üzerine kaydırır.

— Kuklanın X konumunu belirtilen miktarda değiştirir.

— Kuklanın X konumunu belirtilen miktara ayarlar.

— Kuklanın Y konumunu belirtilen miktarda değiştirir.

— Kuklanın X konumunu belirtilen miktara ayarlar.

— Kukla ekranın kenarına dokunursa yönünü ters çevirir.

— Bir kuklanın döndürme türünü ayarlar.

Scratch 3.0, aşağıdaki üç Hareket Bildirici bloğuna sahiptir:

— Kuklanın X konumu.

— Kuklanın Y konumu.

— Kuklanın yönü.

Görünüm blokları

Ana madde: Görünüm Blokları

Görünüm blokları, bir kuklanın nasıl göründüğünü kontrol eden bloklardır. Scratch 3.0'da 23 adet Görünüm bloğu vardır. 19 Kukla Görünüm bloğundan üçünün Sahne Alanında bir karşılığı vardır.

Scratch 3.0, aşağıdaki on sekiz Görünüm Yığın bloğuna sahiptir:

— Kuklanın üzerinde bir konuşma balonu belirir ve belirtilen süre boyunca açık kalmaya devam eder.

— Kuklanın üzerinde bir konuşma balonu belirir ve zaman geçse bile kaybolmaz.

— Kuklanın üzerinde bir düşünce balonu belirir ve belirtilen süre boyunca açık kalmaya devam eder.

— Kuklanın üzerinde bir düşünce balonu belirir ve zaman geçse bile kaybolmaz.

— Kuklayı görünür duruma getirir.

— Kuklayı gizlenir duruma getirir.

— Kuklanın/Sahnenin kostümünü/arka planını belirtilenle değiştirir.

— () Dekoruna Geç bloğu gibidir ancak bununla birlikte tetiklenen tüm şapka bloklarının tamamlanmasını bekler. (Yalnızca sahne için)

— Kuklanın/Sahnenin kostümünü/dekorunu kostüm listesinin bir sonraki ögesiyle değiştirir.

— Seçilen efekti belirtilen miktarda değiştirir.

— Seçilen efekti belirtilen miktara ayarlar.

— Kukla üzerindeki tüm efektleri temizler.

— Kuklanın boyutunu belirtilen miktarda değiştirir.

— Kuklanın boyutunu belirtilen miktara ayarlar.

— Kuklayı en öne ya da en arkaya koyar.

— Kuklanın katman değerini belirtilen miktara göre değiştirir.

Scratch 3.0, aşağıdaki üç Görünüm Bildirici bloğuna sahiptir:

— Listedeki kuklanın/Sahnenin o anki kostümünün/dekorun numarası veya adı.

— Kuklanın boyutu.

Ses blokları

Ana madde: Ses Blokları

Ses blokları, sesi kontrol eden bloklardır. Scratch 3.0'da 9 adet Ses bloğu vardır. 3.0'daki nota blokları, Müzik Uzantısına taşındı.

Scratch 3.0, aşağıdaki sekiz Ses Yığın bloğuna sahiptir:

— Diziyi duraklatmadan bir ses çalar.

— Diziyi bitene kadar duraklatarak bir ses çalar.

— Çalmakta olan tüm sesleri durdurur.

— Sesi belirtilen miktarda değiştirir.

— Sesi belirtilen miktara ayarlar.

— Ses perdesinin sol/sağ oranını ya da ses perdesini belirtilen oranda değiştirir.

— Ses perdesinin sol/sağ oranını ya da ses perdesini belirtilen oranda ayarlar.

— Halihazırda yürürlükte olan tüm ses efektlerini temizler. Scratch 3.0, aşağıdaki Ses Bildirici bloğuna sahiptir:

— Sesin yüksekliği.

Olaylar blokları

Ana madde: Olaylar Blokları

Olay blokları, olayların ve dizilerin tetiklenmesini kontrol eden bloklardır. Scratch 3.0'da 8 adet Olay bloğu bulunmaktadır.

Scratch 3.0, aşağıdaki altı Olay Şapka Bloğuna sahiptir:

— Bayrak tıklandığında dizi tetiklenir.

— Belirtilen tuşa basıldığında dizi tetiklenir. Olay, ancak olay yayınlandıktan sonra yeniden tetiklenebilir.

— Kuklaya tıklandığında, dizi tetiklenir.

— Arka plan, belirtilen dekora geçtiğinde, dizi tetiklenir.

— Belirtilen ilk değer, belirtilen ikinci değerden büyük olduğunda dizi tetiklenir.

— Seçilen haber(yayın) alındığında dizi tetiklenir.

Scratch 3.0, aşağıdaki iki Olay Yığın bloğuna sahiptir:

— Scratch programı boyunca bir haber gönderir ve o habere ayarlı olan () Haberini Aldığımda bloklarını tetikler.

— () Haberini Sal bloğu gibidir ancak gönderilen haber tarafından tetiklenen tüm diziler tamamlanana kadar diziyi duraklatır.

Kontrol blokları

Ana madde: Kontrol Blokları

Kontrol blokları, dizileri kontrol eden bloklardır. Scratch 3.0'da 11 adet Kontrol bloğu vardır.

Scratch 3.0, aşağıdaki tek Kontrol Şapka bloğuna sahiptir:

— Bu şapka bloğu, bir ikiz oluşturulduğunda tetiklenir ve yalnızca o ikiz tarafından tetiklenir.

Scratch 3.0, aşağıdaki üç Kontrol Yığın bloğuna sahiptir:

— Diziyi belirtilen süre kadar duraklatır.

— Diziyi koşul girdisindeki değer doğru olana kadar duraklatır.

— Belirtilen kuklanın ikizini oluşturur.

Scratch 3.0, aşağıdaki beş Kontrol C bloğuna sahiptir:

— Girdide belirtildiği sayı defa içindeki diziyi döngüye sokar. Bir sonraki döngüye geçmeden önce içinde çalışmakta olan dizi bitmelidir.

Dur İşaretine basılmadıkça veya dizi duraklatılmadıkça içindeki kodu döngüye sokar. Bir sonraki döngüye geçmeden önce içinde çalışmakta olan dizi bitmelidir.

— Eğer koşul girdisindeki değer doğru ise içindeki diziyi tetikler.

— Eğer koşul girdisindeki değer doğru ise ilk C'nin içindeki diziyi, değilse ikinci C'nin içindeki diziyi tetikler.

— Koşul girdisinin içindeki değer doğru olana kadar içindeki diziyi tekrar eder. Bir sonraki döngüye geçmeden önce içinde çalışmakta olan dizi bitmelidir.

Scratch 3.0, aşağıdaki iki Kontrol Kapak bloğuna sahiptir:

— Açılır menüden seçilen dizileri durdurur. "kukladaki diğer dizileri" seçildiği takdirde bir yığın bloğu olabilir.

— İkizi siler.

Algılama blokları

Ana madde: Algılama Blokları

Algılama blokları, nesneleri algılayan bloklardır. Scratch 3.0'da 18 adet Algılama bloğu vardır.

Scratch 3.0, aşağıdaki üç Algılama Yığını bloğuna sahiptir:

— Ekranda bir giriş kutusu gösterir — eğer giriş kutusunun için bir değer yazarsınız değer, (cevap) değişkeninde saklanır.

— Zamanlayıcıyı baştan başlatır.

— Kuklayı sürüklenebilir veya sürüklenemez olarak ayarlar.

Scratch 3.0, aşağıdaki beş Algılama Boolean bloğuna sahiptir:

— Kuklanın fare imlecine mi yoksa başka bir kuklaya mı dokunduğunu kontrol eder.

— Kuklanın belirtilen renge dokunup dokunmadığını kontrol eder.

— Kukladaki bir rengin belirli bir renge değip değmediğini kontrol eder.

— Belirtilen tuşa basılıp basılmadığını kontrol eder.

— Farenin tıklanmakta olup olmadığını kontrol eder.

Scratch 3.0, aşağıdaki on Algılama Bildirici bloğuna sahiptir:

— Kukladan fare imlecine veya başka bir kuklaya olan mesafeyi ölçer.

— () Diye Sor Ve Bekle bloğuna girilen en son değer.

— Fare imlecinin X konumu.

— Fare imlecinin Y konumu.

— Mikrofonun algıladığı ses yüksekliğinin oranı.

— Scratch programının açılmasından ya da zamanlayıcının sıfırlanmasından bu yana ne kadar geçen zaman.

— Sahnenin veya bir kuklanın X konumu, Y konumu, yönü, kostüm numarası, boyutu veya ses yüksekliği.

— Belirtilen zamandan bu yana geçen süre.

— 2000 yılından bu yana geçen gün sayısı.

— Bir kullanıcının kullanıcı adı.

Operatörler blokları

Ana madde: Operatörler Blokları

Operatör blokları, matematik fonksiyonlarını ve dizi işlemeyi gerçekleştiren bloklardır. Scratch 3.0'da 18 adet Operatör bloğu vardır.

Scratch 3.0, aşağıdaki yedi Operatör Boolean bloğuna sahiptir:

— Bir değerin diğerinden küçük olup olmadığını kontrol eder.

— İki değerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder.

— Bir değerin diğerinden büyük olup olmadığını kontrol eder.

— Her iki koşul da doğruysa doğrudur.

— Her iki koşuldan en az biri doğruysa doğrudur.

— Koşulun yanlış olduğunu veya doğru olmadığını kontrol eder.

— eğer öyleyse, blok doğru değerini döndürür.

Scratch 3.0, aşağıdaki on bir Operatör Bildirici bloğuna sahiptir:

— Ekleme işleminin sonucu.

— Çıkarma işleminin sonucu.

— Çarpma işleminin sonucu.

— Bölme işleminin sonucu.

— İki limit sayısı arasında rastgele bir sayı seçer.

— İki değeri sırasıyla yan yana koyarak tek bir değer haline getirir.

— Değerin belirtilen karakteri.

— Değerin uzunluğu.

— Bölme işleminden kalan.

— Değeri en yakın tam sayı.

— Mutlak değer (mutlak değer), karekök (karekök), sinüs (sinüs), kosinüs (kosinüs), tanjant (tanjant), asin (arcsinüs), akosin (arckosinüs), atangent (arctanjant), doğal logaritma (ln), logaritma (log), üstel işlev (e^) veya belirli bir değerin 10 tabanlı üstel işlevi (10^).

Bazı bloklara sağ tıklamak, kendi türünde daha fazla seçenek sunacaktır. (Scratch 2.0 için.)

Değişkenler blokları

Ana madde: Değişkenler Blokları

Değişken blokları, değişkenleri ve listeleri tutan bloklardır. Scratch 3.0'da 5 adet Değişken bloğu ve 11 adet liste bloğu vardır.

Scratch 3.0, aşağıdaki dört Değişken Yığın bloğuna sahiptir:

— Seçilen değişkeni belirtilen miktara ayarlar.

— Seçilen değişkeni belirtilen miktarda değiştirir.

— Değişkeni Sahne Ekranında görünür duruma getirir.

— Değişkeni Sahne Ekranında gizlenir duruma getirir.

Scratch 3.0, aşağıdaki Değişken Bildirici bloğuna sahiptir:

— Değişkenin değeri.

Liste blokları

Ana madde: Liste Blokları

Liste blokları, listeleri yöneten bloklardır. Değişkenler kategorisinde bulunurlar ve sol taraftaki çubukta yer almazlar. Scratch 3.0'da 12 adet Liste bloğu vardır.

Scratch 3.0, aşağıdaki yedi Liste Yığını bloğuna sahiptir:

— Seçilen listeye, içinde belirtilen içerikle birlikte bir öge ekler (öge, öge listesinin en altına yerleştirilir).

— Seçilen listedeki belirtilen ögeyi siler.

— Listenin tüm ögelerini siler.

— Seçilen listeye, içinde belirtilen içerikle birlikte bir öge ekler (öge, öge listesinde belirttiğiniz konumuna yerleştirilir).

— Ögenin içeriğini, belirtilen içerikle değiştirir.

— Belirtilen listeyi gösterir.

— Belirtilen listeyi gizler.

Scratch 3.0, aşağıdaki 4 Liste Bildirici bloğuna sahiptir:

— Listenin değeri.

— Seçilen listenin belirtilen ögesinin değeri.

— Belirtilen listedeki öge sayısı.

— Seçilen listedeki belirtilen ögenin ilk görüldüğü dizinin sayısı.

Scratch 3.0, aşağıdaki Liste Boolean bloğuna sahiptir:

— Seçilen listedeki belirtilen ögenin içeriğinin, belirtilen metin ile aynı olup olmadığını kontrol eder.

Bloklarım

Ana madde: Bloklarım

Bloklarım, kullanıcı tarafından yapılan ve yapılandırılan özel bloklardır. Scratch 3.0'da 4 benzersiz Bloklarım türü vardır.

Scratch 3.0, aşağıdaki Bloklarım Şapka bloğuna sahiptir:

 • özel blok ' i tanımla

— Bir özel bloğu tanımlar.

Scratch 3.0, aşağıdaki Bloklarım Yığın bloğuna sahiptir:

 • özel blok :: custom

— Bir özel blok.

Scratch 3.0, aşağıdaki Bloklarım Boolean bloğuna sahiptir:

 • <özel boolean :: custom>

— Bir doğru/yanlış değeri.

Scratch 3.0, aşağıdaki Bloklarım Bildirici bloğuna sahiptir:

 • (özel bildirici :: custom)

— Bloklarım tanımına göre ayarlanan bir değer girişi.

Uzantılar

Ana madde: Scratch Uzantısı

Scratch 3.0, blok listesine eklenebilecek bir dizi uzantıya sahiptir. Bir uzantı seçmek ve eklemek için normal blok bölümlerinin altındaki mavi düğmeye basın.

Müzik Uzantısı

Ana madde: Müzik Uzantısı

Müzik uzantısı, kişinin farklı enstrümanlarla MIDI Notalarını çalmasına izin verir. Scratch 3.0'da yedi adet Müzik uzantısı bloğu vardır.

Scratch 3.0'da altı Müzik yığın bloğu ve bir Müzik bildirici bloğu bulunur:

Kalem Uzantısı

Ana madde: Kalem Uzantısı

Kalem uzantısı, sahnede kalem ile çizim yapılmasına izin verir. Scratch 3.0'da dokuz adet Kalem yığın bloğu vardır:

Video Algılama Uzantısı

Ana madde: Video Algılama Uzantısı

Video Algılama uzantısı, projelerin bir kamera ile etkileşime girmesini sağlar. Scratch 3.0'da dört adet Video Algılama bloğu vardır.

Scratch 3.0'da bir Video Algılama şapka bloğu, bir bildirici bloğu ve iki yığın bloğu vardır:

Metinden Sese Uzantısı

Ana madde: Metinden Sese Uzantısı

Metinden Sese uzantısı, metnin yüksek sesle okunmasını sağlar. Scratch 3.0, üç adet Metinden Sese yığın bloğuna sahiptir:

Çeviri Uzantısı

Ana madde: Çeviri Uzantısı

Çeviri uzantısı, bir metnin diğer dillere çevrilmesine olanak tanır. Scratch 3.0'da iki Çeviri bildirici bloğu bulunur:

Makey Makey Uzantısı

Ana madde: Makey Makey Uzantısı

Makey Makey uzantısı, projelerin Makey Makey ile etkileşime girmesini sağlar. Scratch 3.0'da iki adet Makey Makey şapka bloğu bulunur:

micro:bit Uzantısı

Ana madde: micro:bit Uzantısı

micro:bit uzantısı, projelerin micro:bit ile etkileşime girmesini sağlar. Scratch 3.0'da 10 adet micro:bit bloğu vardır.

Scratch 3.0'da dört micro:bit şapka bloğu, üç yığın bloğu, iki boolean bloğu ve bir bildirici bloğu bulunur:

LEGO MINDSTORMS EV3 Uzantısı

Ana madde: LEGO MINDSTORMS EV3 Uzantısı

LEGO MINDSTORMS EV3 uzantısı, projelerin LEGO MINDSTORMS EV3 ile etkileşime girmesini sağlar. Scratch 3.0'da 11 adet EV3 bloğu vardır.

Scratch 3.0, dört EV3 yığın bloğuna, üç şapka bloğuna, üç bildirici bloğuna ve bir boolean bloğuna sahiptir.

LEGO BOOST Uzantısı

Ana madde: LEGO BOOST Uzantısı

LEGO BOOST uzantısı, projelerin LEGO BOOST ile etkileşime girmesini sağlar. Scratch 3.0'da 12 adet LEGO BOOST bloğu vardır.

Scratch 3.0'da yedi Lego BOOST yığın bloğu, iki bildirici bloğu, iki şapka bloğu ve bir boolean bloğu bulunur:

LEGO Education WeDo 2.0 Uzantısı

Ana madde: LEGO Education WeDo 2.0 Uzantısı

Lego Education WeDo 2.0 uzantısı, projelerin LEGO WeDo Yapı Seti ile etkileşime girmesini sağlar. Scratch 3.0'da 11 adet blok var.

Scratch 3.0'da altı Lego Education WeDo 2.0 yığın bloğu, iki şapka bloğu, iki bildirici bloğu ve bir boolean bloğu bulunur:

Go Direct Force & Acceleration Uzantısı

Ana madde: Go Direct Force & Acceleration Uzantısı

Scratch 3.0'da 4 Go Direct Force & Acceleration bildirici bloğu, üç şapka bloğu ve iki boolean bloğu vardır.

Raspberry Pi Only Uzantıları

Template:Raspberry Pi Feature

Ana madde: Raspberry Pi

Ayrıca Scratch'te yalnızca Raspberry Pi sürümünde bulunan üç uzantı vardır.

Raspberry Pi GPIO Uzantısı

Ana madde: Raspberry Pi GPIO Uzantısı

Scratch 3.0'da 2 Raspberry Pi GPIO yığın bloğu, bir şapka bloğu ve bir boolean bloğu vardır.

Raspberry Pi Sense HAT Uzantısı

Ana madde: Raspberry Pi Sense HAT Uzantısı

Scratch 3.0'da Raspberry Pi Sense HAT yığın bloğu, üç şapka bloğu, bir boolean bloğu ve altı bildirici bloğu vardır.

Raspberry Pi Simple Electronics Uzantısı

Ana madde: Raspberry Pi Simple Electronics Uzantısı

Scratch 3.0'da iki Raspberry Pi Simple Electronics yığın bloğu, bir boolean bloğu ve bir şapka bloğu vardır.

Scratch Block Plugin

Ana madde: Block Plugin

Scratch Block Plugin, birinin Scratch Forumlarında, Scratch Viki'de ve ayrıca JavaScript'in dahil olduğu diğer sitelerde görünmesi için bloklar ve dizileri yazmasına izin verir. Bu, blob8108 Scratch'çisi tarafından yazılmıştır. Bu eklentiyi test etmek için özel forum konusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer Programlama Dillerinde

Scratch, blokları kullanan orijinal dillerden biridir ve diğer dillere fikri miras alması için ilham verir. Scratch modifikasyonları, tipik olarak Scratch'te bulunmayan birçok yeni blok içerir. Scratch'in yapıldığı MIT, MIT App Inventor gibi blokları kullanarak başka diller de oluşturmuştur. Stencyl, gerçek zamanlı uygulamaları ve çevrimiçi oyunları programlamak için tam bir blok arayüzü içeren son derece profesyonel bir dildir. ScratchJr ayrıca küçük çocukların anlaması için daha da kolay olan bloklara sahiptir.

Ayrıca Bakınız


Tur:Bloklar/doc

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.