From Test-Scratch-Wiki

This article or section documents an outdated version of Scratch (version 2.0). For this article in Scratch 1.4, see Guj:બ્લોક્સ (1.4).
This guj is about the programming blocks. For account blocks, see Ban.


બ્લોક્સ પઝલ-પીસ આકાર છે જેનો ઉપયોગ કોડ બનાવવા માટે થાય છે Scratch. બ્લોક્સ જીગ્સ p પઝલની જેમ એકબીજા સાથે જોડાય છે, જ્યાં પ્રત્યેક ડેટા પ્રકાર (ઇવેન્ટ, આદેશ, અહેવાલ કરેલ મૂલ્ય, અહેવાલ બુલિયન અથવા સ્ક્રિપ્ટ અંત) નો પોતાનો આકાર હોય છે અને તેમાં દાખલ થવા માટે વિશેષ આકારનો સ્લોટ હોય છે. — આ સિન્ટેક્સ ભૂલોને રોકે છે. કનેક્ટેડ બ્લોક્સની શ્રેણી કહેવામાં આવે છે સ્ક્રિપ્ટો.

ત્યાં બ્લોકની બાર કેટેગરીઝ છે: ગતિ, લાગે છે, અવાજ, પેન, ચલો, સૂચિઓ, ઘટના, નિયંત્રણ, સંવેદના, સંચાલકો, પીકોબોર્ડ, અને LEGO WeDo (જોકે તેમાં કેટલીક અન્ય કેટેગરીઝ અને બ્લોક્સ છે સ્ક્રેચ ફેરફારો). દસમાં ફક્ત બતાવવામાં આવ્યું છે બ્લોક પેલેટ.

કુલ, ત્યાં અગિયાર ટોપી બ્લોક્સ, પાંચ સી બ્લોક્સ, સિત્તેર રિપોર્ટર બ્લોક્સ, તેર બુલિયન બ્લોક્સ, બે કેપ બ્લોક્સ અને સિત્તેર-સાત સ્ટેક બ્લોક્સ છે.

અવરોધિત આકારોs

છ જુદા જુદા બ્લોક આકારો છે: ટોપી, સ્ટેક, બુલિયન, રિપોર્ટર, સી અને કેપ.

ટોપી બ્લોક્સ

ટોપી બ્લોકનો આકાર.
Main article: ટોપી બ્લોક

ટોપી બ્લોક્સ દરેક સ્ક્રિપ્ટ શરૂ કરે છે તે બ્લોક્સ છે. તેઓ ગોળાકાર ટોચ અને તળિયે બમ્પ સાથે આકારના હોય છે — આ તે છે જેથી તમે ફક્ત તેમની નીચે બ્લોક્સ મૂકી શકો. ત્યાં 11 ટોપ બ્લોક્સ છે, જેમાંથી છ ઇવેન્ટ્સ કેટેગરીમાં છે, કંટ્રોલ કેટેગરીમાં એક છે, અને ચાર વધુ ટોપી બ્લોક્સ છે. ટોપી બ્લોક્સના કેટલાક ઉદાહરણો છે: when gf clicked, અથવા when this sprite clicked

સ્ટેક બ્લોક્સ

The shape of a Stack block.
Main article: સ્ટેક બ્લોક

સ્ટેક બ્લોક્સ બ્લોક્સ છે જે મુખ્ય આદેશો કરે છે. તેઓ ટોચ પર એક ઉત્તમ અને તળિયે બમ્પ સાથે આકારના છે — આ એટલા માટે છે કે બ્લોક્સ તેમને ઉપર અને નીચે મૂકી શકાય છે. ત્યાં 77 સ્ટેક બ્લોક્સ છે — સૌથી સામાન્ય બ્લોક આકાર.

બુલિયન બ્લોક્સ

The shape of a Boolean block.
Main article: બુલિયન બ્લોક

બુલિયન બ્લોક્સ શરતો છે — તેઓ કાં તો સાચા કે ખોટા. તે તમારા મિત્રને પૂછવા જેવું છે: "શું 2 + 2 = 4?", અને તેઓ તમને "હા" અથવા "ના" કહેશે. ષટ્કોણ આકાર સાથે, આમાંના 13 અવરોધ છે.

રિપોર્ટર બ્લોક્સ

The shape of a Reporter block.
Main article: રિપોર્ટર બ્લોક

રિપોર્ટર બ્લોક્સ મૂલ્યો છે. રિપોર્ટર બ્લોક્સ નંબરો ધરાવે છે અને શબ્દમાળાઓ. તે મિત્રને પૂછવા જેવું છે, ઉદાહરણ તરીકે, "2 + 2 શું છે?", અને તેઓ "4" નો જવાબ આપશે. તે ફક્ત સમીકરણો જ નથી, તે રિપોર્ટ કરી શકે છે ચલો, ઉદાહરણ તરીકે, "તમારી ઉંમર શું છે?" તેઓ જવાબ આપી શકે છે: "15". ગોળાકાર ધાર સાથે આકારના, આમાંના 37 અવરોધ છે — રિપોર્ટર બ્લોક્સની સૈદ્ધાંતિક અનંત માત્રાની ગણતરી કરવી નહીં કે જે દરેક ચલ અને સૂચિ માટે બનાવી શકાય છે.

સી બ્લોક્સ

The shape of one of the C blocks.
Main article: સી બ્લોક

સી બ્લોક્સ બ્લોક્સ છે જે "સી" નું આકાર લે છે. જેને "રેપ બ્લ "ક્સ" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, આ બ્લોક્સ સીએસમાંના બ્લોક્સને લૂપ કરે છે અથવા કોઈ સ્થિતિ સાચી છે કે કેમ તે તપાસો. ત્યાં પાંચ સી બ્લોક્સ છે, અને તે નિયંત્રણ શ્રેણીમાં મળી શકે છે. સી બ્લોક્સ તળિયે ગબડાવી શકાય છે, અથવા appાંકી શકાય છે.

કેપ બ્લોક્સ

The shape of a Cap block.
Main article: કેપ બ્લોક

કેપ બ્લોક્સ તે બ્લોક્સ છે જે સ્ક્રિપ્ટોનો અંત લાવે છે. તેઓ ટોચ પર એક ઉત્તમ અને સપાટ તળિયે આકારના હોય છે — આ તે છે જેથી તમે તેમની નીચે કોઈપણ બ્લોક્સ મૂકી શકતા નથી. ત્યાં બે કેપ બ્લોક્સ છે જે બંને નિયંત્રણ કેટેગરીમાં મળી શકે છે.

બ્લોક્સની સૂચિ

સ્ક્રેચ 2.0 માં 145 બ્લોક્સ છે.

ગતિ અવરોધ

Main article: ગતિ અવરોધ


ગતિ અવરોધ બ્લોક્સ કે જે નિયંત્રણ કરે છે સ્પ્રાઈટનો ચળવળ. સ્ક્રેચ 2.0 માં 17 મોશન બ્લોક્સ છે.

સ્ક્રેચ 2.0 માં નીચેના ચૌદ મોશન સ્ટેક બ્લોક્સ છે:

— સ્પ્રાઈટ સામનો કરી રહી છે તે દિશામાં પગલાઓની માત્રાને આગળ સ્પ્રાઈટ ખસેડે છે.

— Turns the sprite (clockwise) the specified amount.

— Turns the sprite (counter-clockwise) the specified amount.

— Points the sprite in the direction.

— Points the sprite towards the mouse-pointer or another sprite.

— Moves the sprite to the specified X and Y position.

— Moves the sprite to the mouse-pointer or another sprite.

— Glides the sprite to the location, taking as long as the specified amount of time.

— Changes the sprite's X position by the amount.

— Sets the sprite's X position to the amount.

— Changes the sprite's Y position by the amount.

— Sets the sprite's Y position to the amount.

— If touching the edge of the screen, the sprite's direction flips over.

Set Rotation Style () — This sets the rotation style of a sprite.

Scratch 2.0 has the following three Motion Reporter blocks:

— The X position of the sprite.

— The Y position of the sprite.

— The direction of the sprite.

Looks blocks

Main article: Looks Blocks


Looks blocks are the blocks that control a sprite's look. There are 23 Looks blocks in Scratch 2.0. Three of the 19 sprite Looks blocks have a counterpart for the Stage.

Scratch 2.0 has the following sixteen Looks Stack blocks:

— A speech bubble appears over the sprite and stays for the specified amount of time.

— A speech bubble appears over the sprite and will not go away over time.

— A thought bubble appears over the sprite and stays for the specified amount of time.

— A thought bubble appears over the sprite and will not go away over time.

— Shows the sprite.

— Hides the sprite.

— Changes the sprite's/Stage's costume/backdrop to the specified one.

— Like the Switch to Backdrop () block, though it waits until all of the hat blocks triggered by this have completed. (Stage only)

— Changes the sprite's/Stage's costume/backdrop to the next one in the costume list.

— Changes the specified effect by the amount.

— Sets the specified effect to the amount.

— Clears all graphic effects on the sprite.

— Changes the sprite's size by the amount.

— Sets the sprite's size to the amount.

— Puts a sprite in the front.

— Changes the sprite's layer value by the amount.

Scratch 2.0 has the following three Looks Reporter blocks:

— The number of the sprite/Stage's current costume/backdrop in the list.

— Reports the name of the current backdrop.

— The sprite's size.

Sound blocks

Main article: Sound Blocks


Sound blocks are the blocks that control sound and MIDI functions. There are 13 Sound blocks in Scratch 2.0.

Scratch 2.0 has the following eleven Sound Stack blocks:

— Plays a sound without pausing the script.

— Plays a sound and pauses the script until it finishes.

— Stops all playing sounds.

— Plays the specified drum for the amount of beats.

— Pauses the script for the amount of time.

— Plays the note for the amount of beats.

— Sets the instrument to the specified one.

— Changes the volume by the amount.

— Sets the volume to the amount.

— Changes the tempo by the amount.

— Sets the tempo to the amount.

Scratch 2.0 has the following two Sound Reporter blocks:

— The volume.

— The tempo.

Pen blocks

Main article: Pen Blocks


Pen blocks are the blocks that control the pen. There are 11 Pen blocks in Scratch 2.0.

Scratch 2.0 has the following eleven Pen Stack blocks:

— Removes all pen marks put on the screen.

— Pens the sprite's image on the screen. Can be removed using clear.

— Puts the sprite's pen down.

— Puts the sprite's pen up.

— Sets the pen color to the specified color shown on the picture.

— Changes the pen color by the amount.

— Sets the pen color to the amount.

— Changes the pen shade by the amount.

— Sets the pen shade to the amount.

— Changes the pen size by the amount.

— Sets the pen size to the amount.

The Scratch Day pre-alpha of Scratch 2.0 had the following one new Pen Stack block:

— Pens the sprite's image on the screen at the transparency of the amount in the block. Can be removed using clear. This was made obsolete, because now ghost effect is respected when stamping.

Data blocks

Variables blocks

Main article: Variables Blocks


Variables blocks are the blocks that hold values and strings. There are 5 Variables blocks in Scratch 2.0.

Scratch 2.0 has the following four Variables Stack blocks:

— Sets the specified variable to the amount.

— Changes the specified variable by the amount.

— Shows the variable's Stage Monitor.

— Hides the variable's Stage Monitor.

Scratch 2.0 has the following Variables Reporter block:

— The variable's value.

List blocks

Main article: List Blocks


List blocks are the blocks that manage lists. They are stored in the Data category. There are 10 List blocks in Scratch 2.0.

Scratch 2.0 has the following six List Stack blocks:

— Adds an item to the list (the item goes at the bottom of the list of items) with the specified content in it.

— Deletes the item of the list.

— Adds an item to the list (the item goes where you specify in the list of items) with the specified content in it.

— Replaces the item's content with the specified content.

— Shows a list.

— Hides a list.

Scratch 2.0 has the following 3 List Reporter blocks:

— The list's value.

— The item's value.

— How many items there are in the specified list.

Scratch 2.0 has the following List Boolean block:

— The condition for checking if an item's content is the specified text.

Event blocks

Main article: Events Blocks


Event blocks are blocks that control events and the triggering of scripts. There are 8 Event blocks in Scratch 2.0.

Scratch 2.0 has the following six Event Hat Blocks:

— When the flag is clicked, the script activates.

— When the specified key is pressed, the script activates.

— When the sprite is clicked, the script activates.

— When the backdrop switches to the one chosen, the script activates.

— When the first value is greater than the second value, the script activates.

— When the broadcast is received, the script activates.

Scratch 2.0 has the following two Event Stack blocks:

— Sends a broadcast throughout the Scratch program, activating When I Receive () blocks that are set to that broadcast.

— Like the Broadcast () block, but pauses the script until all scripts activated by the broadcast are completed.

Control blocks

Main article: Control Blocks


Control blocks are the blocks that control scripts. There are 11 Control blocks in Scratch 2.0.

Scratch 2.0 has the following one Control Hat block:

— This hat block is triggered whenever a clone is created, and will only be run by that clone.

Scratch 2.0 has the following three Control Stack blocks:

— Pauses the script for the amount of time.

— Pauses the script until the condition is true.

— Creates the specified clone.

Scratch 2.0 has the following five Control C blocks:

— A loop that repeats the specified amount of times.

— A loop that will never end.

— Checks the condition so that if the condition is true, the blocks inside it will activate.

— Checks the condition so that if the condition is true, the blocks inside the first C will activate and if the condition is false, the blocks inside the second C will activate.

— A loop that will stop once the condition is true.

Scratch 2.0 has the following two Control Cap blocks:

— Stops the scripts chosen through the drop-down menu. Can also be a stack block when "other scripts in this sprite" is chosen.

— Deletes a clone.

Sensing blocks

Main article: Sensing Blocks

Sensing blocks are the blocks that detect things. There are 20 Sensing blocks in Scratch 2.0.

Scratch 2.0 has the following four Sensing Stack blocks:

— An input box appears — you type the value in and it stores the value in the answer variable.

— Resets the timer.

— Turns the video on.

— Sets the transparency of the video.

Scratch 2.0 has the following five Sensing Boolean blocks:

— The condition for checking if the sprite is touching the mouse-pointer or another sprite.

— The condition for checking if the sprite is touching a specific color.

— The condition for checking if a color on the sprite is touching a specific color.

— The condition for checking if the specified key is being pressed.

— The condition for checking if the mouse is down.

Scratch 2.0 has the following eleven Sensing Reporter blocks:

— The distance from the sprite to the mouse-pointer or another sprite.

— The most recent input with the Ask () And Wait block.

— The mouse-pointer's X position.

— The mouse-pointer's Y position.

— How loud the noise is that the microphone is sensing.

— How much time has passed since the Scratch program was opened or the timer reset.

— The video motion or direction of video motion on an object.

— The X position, Y position, direction, costume, size or volume of the Stage or a sprite.

— The specified time unit selected.

— The number of days since 2000.

— The username of a user.

Operators blocks

Main article: Operators Blocks


Operators blocks are the blocks that perform math functions and string handling. There are 17 Operators blocks in Scratch 2.0.

Scratch 2.0 has the following six Operators Boolean blocks:

— The condition for checking if a value is less than the other.

— The condition for checking if two values are equal.

— The condition for checking if a value is greater than the other.

— Joins two conditions.

— Joins two conditions, but they function separately.

— Makes the condition checked if it is false, not true.

Scratch 2.0 has the following eleven Operators Reporter blocks:

— The value of the addition.

— The value of the subtraction.

— The value of the multiplication.

— The value of the division.

— Picks a random number between the two limits.

— The two values put right next to each other.

— The specified character of the value.

— The length of the value.

— The remainder of the division.

— Rounds the value to the nearest whole number.

— The absolute value (abs), square root (sqrt), sine (sin), cosine (cos), tangent (tan), asine (asin), acosine (acos), atangent (atan), natural logarithm (ln), logarithm (log), exponential function (e^), or base 10 exponential function (10^) of a specified value.

Right clicking some of the blocks will yield more choices of its type.

More blocks

Main article: More Blocks

More blocks are user-made custom blocks. There are 2 unique kinds of More blocks in Scratch 2.0.

Scratch 2.0 has the following More Modified Hat block:

— Defines a custom block.

Scratch 2.0 has the following More Stack block:

— A custom block.

PicoBoard blocks

Main article: PicoBoard Blocks


PicoBoard blocks are used to control and sense data from the PicoBoard.

Scratch 2.0 has the 2 following PicoBoard Hat blocks:

Scratch 2.0 has the following PicoBoard Boolean block:

Scratch 2.0 has the following PicoBoard Reporter block:

LEGO WeDo blocks

Main article: LEGO WeDo Blocks

LEGO WeDo blocks are used to control the LEGO WeDo. They are accessed via the Add an Extension button.

Scratch 2.0 has the following five LEGO WeDo Stack blocks:

Scratch 2.0 has the following two LEGO WeDo Hat blocks:

Scratch 2.0 has the following two LEGO WeDo Reporter blocks:

Scratch Block Plugin

Main article: Block Plugin


The Scratch Block Plugin allows blocks and scripts to be used in the Scratch Forums and Scratch Wiki, as well as other sites with the included JavaScript. They look like this:

when flag clicked
go to x: (0) y: (0) // center the sprite for the first stamp
stamp
forever
go to x: (pick random (-240) to (240)) y: (0)
stamp
wait (0.2) secs
change [color v] effect by (pick random (5) to (14))

The current version that includes all blocks from Scratch 2.0 was made by blob8108.

Editing the Block Colors

Editing the block colors.
Main article: Edit Block Colors

In the online Scratch 2.0 editor, by shift-clicking the Edit menu an option called "Edit block colors" appears. By selecting this, a menu will appears with a few color sliders and tools for modifying the block colors of a specific block category. Personalized colors can be saved to one's computer, but loading the colors currently does not work properly.

In Other Programming Languages

Scratch is one of the original languages ever to use blocks, inspiring other languages to inherit the idea. Scratch modifications contain many new blocks typically that are not present in Scratch. MIT, at which Scratch is designed, has also created other languages using blocks such as the MIT App Inventor. Stencyl is a highly-professional language that features an entire block interface for programming real-time apps and online games. Scratch Jr also has blocks which are even more friendly for younger children to understand.

See Also


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.